Náhradní plnění 2018

Co je to povinný podíl

Povinný podíl se týká zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci, kteří musí podle zákona přímo zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo platit povinný odvod do státního rozpočtu.

Jednou z možností jak splnit povinný podíl je náhradní plnění, které může zaměstnavatel využít, když nemůžu zaměstnávat OZP nebo odvádět finance státu. Nákup náhradního plnění znamená nákup produktů či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením. Díky tomu podpoříte osoby se zdravotním postižením a zároveň vyřešíte povinný podíl.

7 Výhod náhradního plnění

 • Splníte zákonem stanovený povinný podíl OZP
 • Ušetříte na odvodech státu
 • Podpoříte zaměstnávaní OZP
 • Peníze neodevzdáte pouze státu, ale získáte služby navíc
 • Služby od certifikované společnosti
 • Včasným zajištěním služeb splníte povinné podmínky
 • Postaráme se o administrativu
 • Nedostanete pokutu 1.000.000. Kč

Výhody náhradního plnění

Jednou z hlavních výhod, které pro firmy přináší náhradní plnění je, splnění ze zákona povinného podílů. Další z výhod jsou například:

 • získání užitečných služeb či zboží,
 • nepřímá podpora v zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
 • odpadá povinnost odvádět finance do státního rozpočtu

Novela zákona platná od 1. 10. 2017

Od 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona  č. 435/2004 Sb., která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dodavatel, tj. zaměstnavatel s více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Nová elektronická evidence

K možnému dodání výrobků či služeb a následnému započtení do náhradního plnění, slouží nová elektronická evidence. Informace o poskytnutém plnění bude do evidence vkládat zásadně dodavatel zboží, služeb či zakázek a to nejpozději do 30 dnů od zaplacení.

Dodavatel bude do evidence zadávat následující údaje:

 • průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,
 • průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců v daném kalendářním roce pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením,
 • identifikační údaje dodavatele a odběratele,
 • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH (jedná se o částku započitatelnou do náhradního plnění; může být i nižší než hodnota na faktuře pokud se dodavatel s odběratelem dohodli např. na započítání nižší částky)
 • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
 • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,
 • datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek.

Odběratelé jsou povinní ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. zda splnili či nesplnili povinný podíl a také způsob jeho plnění a to na předepsaném formuláři. S novou elektronickou evidencí zaniká povinnost odběratele oznamovat údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu.