Bezpečnostní agentury, úklidové služby, náhradní plnění - Brno

Vítáme Vás na portálu Jihomoravského kraje a města Brno, kde Vám pomůžeme zajistit mnohé podpůrné služby, které zefektivní Vaše podnikání.

Bezpečnostní agentury, úklidové firmy a komplexní facility management Vám zajistí bezpečnost, čistotu a bezporuchový chod a správu jakékoliv nemovitosti, objektu či budovy. Všechny tyto bezpečnostní agentury a úklidové firmy z Brna a okolí Vám mohou poskytnout i náhradní plnění, a tím ušetřit Vaše odvody do státní pokladny.

Možnost odběru náhradního plnění

Většina uvedených bezpečnostních agentur a úklidových firem Brno zaměstnává min. 50% invalidních důchodců a OZP, osob se zdravotním postižením, či ZTP, dříve ZPS (se změněnou pracovní schopností). Odběrem uvedených služeb tedy zároveň splníte náhradní plnění povinnosti zaměstnávat OZP a ušetříte za odvod do státního rozpočtu i v roce 2023. Jedním z prostředků, jak efektivně optimalizovat náklady, je právě náhradní plnění. Vce zde: Náhradní plnění 2023.

Bezpečnostní a pořadatelské služby

Bezpečnostní agentury v Brně nabízejí bezpečnostní služby, do kterých patří ochrana osob a majetku, ostraha objektů a fyzická ostraha, napojení na PCO atd. Poskytují také kompletní pořadatelské služby a zabezpečení akcí např. při sportovních utkáních, společenských, kulturních nebo hudebních akcích. Bezpečnostní i pořadatelské služby jsou poskytovány ve špičkové a stoprocentní kvalitě k oboustranné spokojenosti.

Úklidové služby a práce

Úklidové agentury Brno nabízejí úklidové služby jak pravidelné denní, tak nárazové, a to ve všech typech objektů – administrativní budovy, technologické objekty, výrobní haly atd. Úklidové firmy nabízejí strojní čištění podzemních garáží, čištění a praní koberců a ošetření pevných ploch polymerními vosky. Zajistí Vám mytí oken, čištění textilních vertikálních žaluzií a horizontálních vnitřních i venkovních žaluzií. Nabízejí i úklidové služby a práce jako jsou generální úklidy před kolaudací, po stavebních úpravách, po malování aj., mytí oken, čištění fasád atd.

Správa nemovitostí a údržba budov

Některé bezpečnostní agentury a úklidové firmy v Brně nabízejí kromě bezpečnostních a úklidových služeb komplexní facility, property či energy management – což znamená správu a údržbu budov a nemovitostí s možností vést kompletní správní a administrativní agendu s cílem snižovat náklady oprav, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií aj..