Property Management a Facility Management - správa nemovitostí Brno

Tato stránka Vám umožní blíže poznat jednu oblast služeb nabízených zavedenými bezpečnostními agenturami města Brna. Jejich doménou je mimo jiné komplexní správa nemovitostí a správa budov neboli Facility management a Property management.

Své služby poskytují ve špičkové kvalitě hlavně díky dlouholetým zkušenostem a profesionální kvalifikaci zaměstnanců. Dbají na vstřícný přístup ke klientovi bez ohledu na rozsah projektu, provádí pravidelnou kontrolu poskytovaných služeb a zakládají si na vysokém standardu, spolehlivosti a zodpovědnosti. Do oblasti jejich působnosti spadá nejen Brno, ale celá Ćeská republika.

Property management - nejen ekonomická správa budov

Správa nemovitostí pro Property management si klade za cíl zajistit pro Vás a Vaši firmu veškeré právní služby, účetní audity, energetický servis a v případě potřeby i spolupráci s realitní kanceláří. Specializovaná agentura dokáže také optimalizovat náklady spojené s investicemi do oprav, spotřebou energií, řízením technologií a s dalšími procesy. Zkrátka veškeré ekonomické a obchodní činnosti, které správa nemovitostí obnáší, za Vás vyřeší náš tým profesionálů.

Facility management

Pod pojmem Facility management si můžeme představit multioborovou disciplínu, která zajišťuje řízení podpůrných činností firmy. Podpůrnými činnostmi se rozumí takové procesy, které nesouvisí s hlavním předmětem podnikání firmy a pomocí nichž pracovníci podají nejlepší výkony. V konečném důsledku má Facility management pozitivní dopad na ekonomický růst a podílí se na celkovém úspěchu organizace.

Zkušená bezpečnostní agentura Vám zajistí bezproblémový chod firmy a stoprocentní stav Vaší budovy. Široký rozsah služeb takové agentury se týká především oblastí, jako je technická správa nemovitostí, administrativní správa budov a infrastrukturní služby.

Agentura si na starost vezmeme i kontrolní a poradenskou činnost a plně Vás zastoupí při jednání s třetími osobami. Facility management v jejím podání se týká rovněž ekologické likvidace odpadů. Mimo jiné sem spadají i bezpečnostní služby, ostraha objektů a úklidové práce, které pro Vás rovněž může ve špičkové kvalitě zajistit.

Technická správa nemovitostí a správa budov

Pod tuto oblast spadají například následující konkrétní činnosti:

 • obsluha a kontrola technických zařízení
 • oprava objektů a zařízení
 • zajišťování příslušných revizí a zkoušek
 • zpracování a vedení potřebné projektové i provozní dokumentace a smluv
 • organizace preventivních prohlídek a servisních zásahů na technických zařízeních

Recepční služby

Bezpečnostní agentura rovněž může poskytovat recepční služby, které pro Vás zajistí bezpečnost a ochranu při vstupu do budovy a informační servis. Zaměstnanci bezpečnostní agentury mají příjemné a seriózní vystupování při styku s Vašimi hosty a jsou připraveni řešit každodenní i výjimečné situace. Navíc provádí kontrolu uvnitř budovy i administrativní činnost dle Vašich požadavků. Do oblasti recepční služby můžeme zařadit následující:

 • nepřetržitá informační služba pro nájemníky a návštěvníky objektu
 • spojování telefonních hovorů
 • příjem pošty
 • povinnosti vyplývající ze směrnic požární ochrany
 • klíčové hospodářství
 • vedení příslušné dokumentace

Náhradní plnění

Bezpečnostní agentury splňují povinnost zaměstnávání dostatečného počtu zaměstnanců se ZTP a nabízejí firmám náhradní plnění nejen pro rok 2022, a to ve formě odběru služeb nebo výrobků. Ušetříte tak značnou sumu na odvodu do státní pokladny.


Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno - Komárov

tel.: 545 243 018
mobil: 602 429 148
email: brno@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY

Facility, Energy a Property Management Brno – D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Brno

Tato společnost působí v Brně i po celé ČR se zabývá se správou a údržbou budov a s tím souvisí zejména správa nemovitostí. Služby se dělí na Facility Managementa Property Management. Facility management zahrnuje služby, pomocí kterých se technické zařízení budovy udržuje v bezporuchovém chodu pravidelnou údržbou a kontrolní činností budovy pracovníkem. Administrativní provoz budovy, vedení dokumentace, ekonomické služby, vypracování provozních řádů atd. patří do Facility - administrativní správy. Facility - infrastrukturální služby zvyšují atraktivitu budovy a zajišťují služby týkající se plynulého chodu a bezpečnosti budovy.

Komplexní Property Management

Facility Management úzce souvisí se službou Property Management a v některých oblastech je hranice mezi nimi tenká, skoro žádná. Do Property Managementu patří další ekonomické a obchodní služby, právní služby spojené se základním Společenstvím vlastníků jednotek. Property Management zahrnuje i předávání a přebírání bytů a nebytových prostor. Společnost zastupuje klienta vůči třetím osobám, při účetních auditech. Do služeb patří také Energy management díky kterému se optimalizují investiční náklady na opravy, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií atd.